4 okrugli stol

Četvrti okrugli stol

24. kolovoza 2021. u knjižnici SŠ Lovre Montija održan je IV. okrugli stol u okviru projekta Poticanje darovitosti Lovre Montija (kodni broj: UP.02.1.2.01.0001) na temu Odgojno-obrazovne prilagodbe za rad s darovitim učenicima.

Uz članove projektnog tima SŠ Lovre Montija, na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici medija, ravnatelji i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola s područja grada Knina, djelatnici ustanova i udruga koji se bave edukacijom predškolskog i školskog uzrasta te zainteresirana javnost.

Zaključci IV. okruglog stola su:

  • nužno je omogućiti odgojno-obrazovnu podršku svakom darovitom učeniku
  • potrebno je pomno planirati dugoročne strategije poučavanja
  • u radu s učenicima nužno je koristiti aktivne metode rada koje će omogućiti razvoj kompetencija učenika
  • primjenjivati oblike rada koji će utjecati na cjeloviti razvoj učenika
  • naglašena je važnost vrednovanja, posebno vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje
  • velika snaga leži i u pravovremenom davanja povratne informacije jer ona može potaknuti samorefleksiju i razvoj metakognicije kod učenika

Comments are closed.