Edukacija-poticanjedarovitosti (5)

Završena edukacija za pružanje podrške darovitim učenicima

Ciljna skupina stručnjaka koji rade s djecom i mladima proteklih je tjedana prošla kroz pet modula edukacije o darovitosti.

Edukacija je provedena kroz predavanja i radionice u ukupnom trajanju od 120 sati, u organizaciji Centra izvrsnosti Splitsko dalmatinske županije.

Prvi modul od planiranih pet pod nazivom „Uloga škola u razvoju darovitih učenika“ održan je 5. studenog 2020. godine u prostorima SŠ Lovre Montija u Kninu.

U drugom modulu „Darovitost – definicija, modeli i mitovi“ održanom 19. studenog 2020. odgojno-obrazovni djelatnici su se upoznali s pojmovima vezanim uz darovitost: općim definicijama i modelima darovitosti, osobitostima i vrstama darovitih učenika te mitovima, predrasudama i zabludama vezanim uz darovitost i rad s darovitim učenicima.

Predavanje je održala pedagoginja Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge iz AZOO.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika unutar modula 3 „Identifikacija darovitih učenika“ održala se 3. prosinca 2020. putem platforme Edux – sustava učenja na daljinu.  

Kroz edukaciju odgojno-obrazovni djelatnici su stekli teoretska i praktična znanja o ulozi nastavnika, roditelja, učenika i stručnih suradnika škole u procesima uočavanja i utvrđivanja darovitosti, načinima identifikacije darovitosti kao i o prikladnim metodama, skalama i testovima za korištenje u procesu identifikacije darovitosti.

Teoretski dio – predavanje je održala pedagoginja Janje Škoda Đurin, a kroz praktičan dio edukacije odgojno-obrazovne djelatnike je vodila psihologinja Ana Majić.

Četvrti modul koji je sadržavao edukaciju vezanu uz „Odgojno-obrazovnu potporu darovitim učenicima“ podijeljen je u dva dijela.

1. dio edukacije održan je 17. prosinca 2020. putem platforme Edux – sustava učenja na  daljinu, a obuhvaćao je stjecanje znanja o načinima pružanja odgojno-obrazovne podrške darovitim učenicima, planiranjem aktivnosti temeljeno na ishodima učenja, aktivnim
metodama učenja i poučavanja te projektnom nastavom.

2. dio edukacije održan je 22. prosinca 2020. putem platforme Edux – sustava učenja na daljinu, a obuhvaćao je stjecanje znanja o individualiziranog programa/kurikuluma i načina njegovog obogaćivanja kroz mentorski rad; projekti i programi; odnosno rad s darovitima u redovnoj nastavi te individualno ili u posebnoj skupini.

Posljednji, peti modul „Socio-emocionalna potpora darovitim učenicima“ održao je psiholog Mihael Kozina, 15. siječnja 2021. preko platforme Zoom.

Primjerena podrška osobnomu rastu i razvoju darovitih učenika te sustavni rad na razvoju njihove samosvijesti, realistične slike o sebi, moralnosti i socijalnih vještina nužna je za potpun razvoj učenika.

Više na: SŠ Lovre Montija

Comments are closed.